Kontakt

Dětský pěvecký sbor "SKŘIVÁNEK" , z.s.

Adresa: J.Hory 31, 466 04 Jablonec n.N.
Telefon: 483 704 326, 606 480 541
Právní forma: spolek /dříve občanské sdružení/
Číslo a datum registrace právní subjektivity:
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. L, vl. 2338, datum registrace 30.9.2015